Prowel Sport Design - Stránka obsahuje Flash a z nějakeho duvodu se Vám nezobrazuje.

Prowel Sport Design
Prowel Sport Design

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali prilbu Prowell. Uskutočnili ste vynikajúcu investíciu, ktorá Vám okrem ochrany zdravia a života prinesie pohodlie pri jazde na bicykli.

Pred kúpou Vašej novej prilby Prowell sa uistite či ste si vybrali primeranú veľkosť. Prilba musí na hlave pevne a pohodlne sedieť.

Prilby Prowell sú určené len na cyklistiku, kolobežky, trojkolky, in-line korčule. Nikdy prilbu nepužívajte na žiadnom motorovom vozidle (ani elektrickom) preto lebo tieto vyvinú ďaleko vyššiu rýchlosť ako ste schopný dosiahnuť Vy osobne vlastnou silou na bicykli.

Pre dosiahnutie maximálnej ochrany a pohodlia nastavujte vnútorné remienky prilby až pokiaľ sa perfektne prisbôsobia Vašej hlave. Prilba sa nesmie pohybovať vpred ani vzad, popruhy nesmú prekrývať uši a musia byť vedené pod spodnou čelusťou. Sponu nastavte tak, aby neležala na spodnej čeľusti. Správne nastavená prilba nebráni Vášmu rozhľadu.

Táto prilba bola navrhnutá tak, aby stlmila náraz a absorbovala nárazovú energiu. Konštrukcia prilby sa môže pri náraze poškodiť. Poškodenie môže byť vnútorné a nemusí byť volným okom viditeľné , preto pri každom náraze prilbu vymeňte za novú (pozri sekciu crash replacement program). Ak tak neurobíte, poškodenie ktoré môže byť prítomné spôsobí že, pri ďalšom náraze prilba nebude schopná absorbovať nárazovú energiu, následne sa rozlomí na viac častí, prilba stratí ochrannú schopnosť a náraz postihne priamo Vašu hlavu.

Prilbu vymeňte pri každom i menšom náraze, alebo i v prípade, že sa na prilbe vyskytli hlboké škrabance.

Prilbu nikdy neupravujte uberaním hmoty buď zo škrupiny, alebo zo samotnej konštrukcie prilby, nikdy po nej nekreslite agresívnymi farbami. Toto môže spôsobiť rozleptanie prilby a znížiť následný ochranný účinok.

Po použití ju vždy vysušte na vzdušnom, tienistom mieste, nikdy nie na slnku. Skladujte ju na suchom mieste mimo dosah slnečných lúčov.

Na čistenie prilby používajte len vodu a mydlo na ruky. Potom prilbu vytrite jemnou látkou a uschovajte na vzdušnom, tienistom mieste. Na čistenie ktorejkoľvek časti nikdy nepoužívajte benzín, lieh, riedidlá, kyseliny, rozpúšťadlá a pod. mohli by ju poškodiť.

Povrchové nerovnosti a tvorenie bublín na škrupine prilby sú znakom, že prilbu ste vystavili vysokým teplotám, ako napríklad za sklom, alebo v kufri auta, alebo v blízkosti telies vyžarujúcich teplo. Prilbu nikdy nevystavujte vyšším teplotám ako je 60 stupňov , ktoré môžu byť ľahko dosiahnuté práve vo Vašom odstavenom aute. Takto poškodenú prilbu taktiež vymeňte.

Prowell prilba môže byť použitá v akomkoľvek zemepisnom pásme a za akéhokoľvek počasia, či je chladno, teplo, daždivo, alebo slnečno. Prilbu nepoužívajte v uzavretých priestoroch kde je extrémne horúco, alebo kde je extrémne slnečné žiarenie, čo by prilbu poškodilo.

Ak zosadnete z bicykla a vstupujete do uzavretých priestorov, zložte si prilbu, aby nedošlo k prehriatiu hlavy čo môže spôsobiť následné bolesti hlavy.
Na druhej strane ak je chladno a Vaša hlava je zohriata v dôsledku jazdy na bicykl, neskladajte prilbu okamžite po jazde, lebo Vám to spôsobí následne nachladnutie. Snažte sa vždy, aby Vaša hlava netrpela prudkými zmenami teploty.

Akceptujte šilt prilby, jeho funkciou je ochrániť Vašu tvár pred slnkom a stlmiť prípadný náraz, ale nikdy nedovoľte aby šilt bránil Vášmu rozhľadu. Šilt je užitočným príslušenstvom, ktorý sa často používa v horskej cyklistike, kde sa cyklista nestretáva s dopravnými prostriedkami. Majte na pamati, že pokiaľ šilt bráni vo výhľade a Vy sa pohybujete po cestnej komunikácii, môžete sa v zlomku sekundy zraziť s dopravným prostriedkom, lebo obidvaja ste v pohybe.

Prilby Prowell sa radia k moderným systémom ochrany hlavy a šije aj vďaka systému Lockwell, ktorý Vám pomôže nastaviť prilbu perfektne na hlavu. V prilbe najdete vypchávky (vankúšiky), ktoré slúžia na to aby ste ich nasadili vo vnútri helmy tam kde to potrebujete , vzhľadom na tvar Vašej lebky a tým dosiahli ideálneho nastavenia prilby.

Nasadenie prilby
  • 1. Nasaďte prilbu na hlavu tak, aby smerovala dopredu a zakrývala viac čelo, nie šiju. Pozri obrázok "A". Zapamatajte si: VŽDY CHRÁNIŤ ČELO !
  • 2. Pohybujte prilbou po hlave zozadu dopredu a zo strany na stranu, tak ako je to zobrazené na obrázku "C". Prilba sa smie pohybovať len minimálne. Ak je prilba uvolnená, upevnite ju tak, aby ste sa citili príjemne a pohodlne. Ak aj tak nie ste spokojný s pocitom, vyberte si iný model, ktorý lepšie bude zodpovedať tvaru a veľkosti Vašej hlavy.
  • 3. Nastavte remienky prilby, tak ako sú zobrazené na obrázku "F". Remienky majú vytvoriť tvar písmena "V" presne dolu po obidvoch stranách.
  • 4. Overte správnu dĺžku spojenia remienkov a uistite sa či sú dobre a nie nedbalo nastavené pod Vašou bradou a aby pracka neležala na kosti spodnej čeľuste. TOTO JE VEĽMI DÔLEŽITÉ

Teraz, keď ste už ukončili nastavenie Vašej prilby, preskúšajte ju pohybom rúk do všetkých strán a vyskúšajte či je perfektne nastavená na Vašu hlavu.
Prilbu nikdy nenasadzujte ako je zobrazené na obrázku "B".

Ak pri jazde máte pocit , že prilbu treba ešte nastaviť, tak toto nikdy nerobte za jazdy, môžete veľmi ľahko stratiť rovnováhu, čím môže dôjsť k úrazu. Ak má prilba slúžiť svojmu účelu, tak pracka musí byť uzavretá .

Návod

Návod na použitie - na stiahnutie (pdf)